Thứ Tư, 10 tháng 3, 2010

Chuyển chế độ vẽ từ 3D sang 2D trong AutoCad 2007

Cách 1:

Khởi động Cad -> Gõ lệnh Startup - đặt =1 .

Sau đó vào File - New - chọn Metric - OK
Còn bình thường Bạn Lấy thanh công cụ View ra chọn TOP - Hoặc gõ lệnh Plan -> Enter 2 lần

Cách 2:

Vào menu: Tools => Options...

Chọn thẻ Files, đến mục Template Settings nhấn vào mũi tên màu trắng cho nó xổ xuống

Chọn mục Default Template File Name for QNEW cho nó xổ xuống (hình) -> Nhấn chọn dòng này -> nhấn Remove.


Khởi động Cad lại là xong.

1 nhận xét: